ધોરણ 10th result 2023 અને 12 ના પરિણામની તારીખ જાહેર @gseb.org પરથી ચેક કરો

 ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામની તારીખ જાહેર @gseb.org પરથી ચેક કરો

Today Gujarat education minister Jitu Vaghni announced GSEB SSC 10th result 2023 10th result 2023 and HSC Result date declared. You can check your GSEB 10th and 12th Result online. The result of GSEB board declared on 2022 for class 12th commerce and  2023 for class 10th.

GSEB Result 2023– મોટાભાગના રાજ્યોની બોર્ડની પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ ગઈ છે અને વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિણામની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ગુજરાત બોર્ડની 10મીની પરીક્ષા માર્ચથી એપ્રિલ 2023 દરમિયાન યોજાઈ હતી.

Table of GSEB Result 2022

Board NameGujarat Secondary & Higher Secondary Education Board
Exam NameGSEB SSC and HSC Exam 2023
Exam ModeOffline
Exam Date2023
12 Result StatusRelease on  may 2023
10 Result StatusRelease on  may 2023
Official WebsiteGseb.org / Gipl.in
HomepageClick Here

ધોરણ 12 ના પરિણામની તારીખ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુ.પ્રવાહ અને સંસ્કૃત મધ્યમાનું માર્ચ-એપ્રિલ 2023ની પરીક્ષાનું પરિણામ તારીખ આવતીકાલ ના રોજ સવારે ૦8:૦૦ કલાકે  જાહેર થશે.

ધોરણ 10 ના પરિણામની તારીખ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું ધોરણ-૧૦ અને સંસ્કૃત પ્રથમાનું  માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૨૨ ની પરીક્ષાનું પરિણામ તારીખ 2023 ના રોજ સવારે ૦૮:૦૦ કલાકે પ્રસિધ્ધ થશે.

ધોરણ 12 નું રિઝલ્ટ આ રીતે ચેક કરો

 • સ્ટેપ 1- પરિણામ જોવા માટે, સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org  પર જાઓ.
 • સ્ટેપ 2- વેબસાઈટ પર ‘GSEB HSC પરિણામ 2023 અથવા GSEB SSC પરિણામ 2023’ લિંક પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 3- પછી છ અંકનો સીટ નંબર દાખલ કરો.
 • સ્ટેપ 3- તે પછી ‘સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 4- GSEB પરિણામ 2022 સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે.
 • સ્ટેપ 5- ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે તેને ડાઉનલોડ કરો.

ધોરણ 10 નું રિઝલ્ટ આ રીતે ચેક કરો

 • સ્ટેપ 1- પરિણામ જોવા માટે, સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org  પર જાઓ.
 • સ્ટેપ 2- વેબસાઈટ પર ‘GSEB HSC પરિણામ 2022 અથવા GSEB SSC પરિણામ 2023’ લિંક પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 3- પછી છ અંકનો સીટ નંબર દાખલ કરો.
 • સ્ટેપ 3- તે પછી ‘સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 4- GSEB પરિણામ 2022 સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે.
 • સ્ટેપ 5- ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે તેને ડાઉનલોડ કરો.

GSEB HSC Result 2023

GSEB ધોરણ 12 પરિણામ 2023 The result of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board’s Std-12 general stream, vocational stream, U.U.B. stream and Sanskrit medium examination of March-April 2022 will be announced tomorrow on 

GSEB SSC Result 2023

GSEB ધોરણ 10 પરિણામ 2022 The result of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board’s Std-10 and Sanskrit first examination of March-April 2022 will be published on 06/06/207 at 09:00 AM.

Check GSEB SSC Result 2023 via SMS

Students may find it tough to check the GSEB SSC result at the peak time. It is possible that gseb.org std 10th result website 2022 may be slow due requests from a large number of students. In this case, students can avail SMS facility to view Gujarat Board SSC result 2022 without facing any issue.

Steps to check GSEB 10th result 2023 Gujarat Board are given below:

 • Open SMS application.

 • Type an SMS in the following format: SSC<space>SeatNumber.

 • Send it to 56263.

 • GSEB 10th class result 2022 will be sent as an SMS on the same number.

Also Read,

અહીંથી ધોરણ 10 અને 12 ની ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરો

Check GSEB HSC Result 2023 via SMS

Students may find it tough to check the GSEB HSC result at the peak time. It is possible that gseb.org std 12th result website 2022 may be slow due requests from a large number of students. In this case, students can avail SMS facility to view Gujarat Board SSC result 2022 without facing any issue.

Steps to check GSEB 12th result 2022 Gujarat Board are given below:

 • Open SMS application.

 • Type an SMS in the following format: HSC<space>SeatNumber.

 • Send it to 56263.

 • GSEB 10th class result 2023 will be sent as an SMS on the same number.

FAQ about GSEB SSC and HSC Result

Question: Which is official website of GSEB board?

Answer: gseb.org is official website of GSEB board

Question: How to check class 12 result 2023?

Answer: Go to gseb.org website and enter your 6 digit seat number

Question: How to check class 10 result 2023?

Answer: Go to gseb.org website and enter your 6 digit seat number

Question: How can I check my GSEB SSC 2023 Result?

Question: When will I get the original marksheet?

Answer: Respective schools will distribute original marksheets and certificates after a few days of GSEB SSC result 2022 online announcement.

Question: How can I apply for the rechecking of gseb.org ssc result 2023?

Answer: The link for rechecking of SSC result 2022 Gujarat board will be made available on the official website of the Gujarat Board.

Conclusion

Hope You are all check your GSEB SSC and HSC Result easily From This Post. if you facing any problem then Simple Write it Down in the Comment Box. we will try to reply and solve your problem instantly.

Keep Connected with Us For More Study material and Other Educational Updates. Join Us From Here To Get Instant Notification About Our All Posts And Updates.

Leave a Reply