એસએસબી ભરતી 2020 – 1,522 કોન્સ્ટેબલ

 એસએસબી ભરતી 2020 – 1,522 કોન્સ્ટેબલ

એસ.એસ.બી.એ ડિપ્લોમા, આઇ.ટી.આઇ., 10th. માટે આખા ભારતમાં કોન્સ્ટેબલ જોબ્સની જાહેરાત કરી છે, અને તમામ પાત્ર ઉમેદવારોને SSB.NIC.IN. પર 1522 કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટ્સ ખાલી જગ્યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા વિનંતી છે. એસએસબી નોકરીઓની ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રણ આપી રહ્યા છે અને ઉમેદવારો આ ખાલી જગ્યાઓ માટે છેલ્લી તારીખ પહેલા અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારો વય મર્યાદા, ખાલી જગ્યા, પગાર, શૈક્ષણિક લાયકાત અને વિગતો કેવી રીતે અરજી કરવી તેની વિગતો નીચે એસ.એસ.બી. તમામ કોન્સ્ટેબલ નોકરીઓ મેળવી શકે છે.

Ssb

એસએસબી કાન્સ્ટેબલ પદવીઓ માટે લાયકાત માનદંડ

શેક્ષિક લાયકાત અને અનુભવ:
કોન્સ્ટેબલ (ડ્રાઇવર) – કોઈ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત બોર્ડ 10 થી વિટર્ન અથવા સમક્ષ અને વૈધ હેવી વહિકલ ડ્રાઇવીંગ લાઇસેન્સવાળા
કાન્સ્ટેબલ (લેબ અસિસ્ટન્ટ) – 10 વીન સાયન્સની સાથે ઉત્તરીન. લેબ એસિસ્ટન્ટ કોર્સમાં પ્રમાણપત્રો હોવું જોઈએ
કાન્સ્ટેબલ (ન્યુટ્રિઅલ મેડિસિટી) – 10 વીં અથવા મેટ્રિક પરીક્ષા કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીના મુખ્ય વિષયોમાં  સાથે ઉત્તરાયણ છે
કોન્સ્ટેબલ (આહ) – વિ 10  પરીક્ષા પરીક્ષણની ઉત્તેજનાની પ્રમાણપત્ર અથવા સંબંધિત ક્ષેત્રમાં ડાઇ અને 1 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ.
કાન્સ્ટેબલ (કાર્પેન્ટર, પ્લમ્બર, પેંટર અને અન્ય) – મેટ્રિક્યુલેશન અથવા સમકક્ષ અને સંબંધિત ટ્રેડમાં બે વર્ષના અમલની રજૂઆત અને આઇટીઆઈમાં એક સર્જિકલ સર્ટિફિકેટ્સ કોર્સ અથવા બે વષ ડિપ્લોમા.
એસએસબી કાન્સ્ટેબલ આયુ :
કાંસ્ટેબલ – 1522 Posts
કાંસ્ટેબલ (ડ્રાઇવર) – 21 થી 27 વર્ષ
કાન્સ્ટેબલ (લેબ એસિસ્ટન્ટ) – 18 થી 25 વર્ષ
કોન્સ્ટેબલ (ઉદય, પ્લસેમ્બર, પેન્ટર્સ) – 18 થી 25 વર્ષ
કાંસ્ટેબલ (પશુ ચિકિત્સા) – 18 થી 25 વર્ષ
કાન્સ્ટેબલ (આહ) – 18 થી 25 વર્ષ
કાંસ્ટેબલ (અન્ય) – 18 થી 23 વર્ષ
 
Important Date

Starting Date of  SSB Constable Application

   29/08/2020

Last Date of SSB Constable Application

  20/12/2020

અરજી ફી:
જનરલ, એડબ્લ્યુએસ, ઓબીસી – रु. 100 / –
એસસી, એસટી, ભૂતપૂર્વ સૈન્ય અને યુવા આશાવર – કોઈ ફી નહીં
એસએસબી કાન્સ્ટેબલ પસંદ કરો પ્રક્રિયા
આશાવાર્ન્સની પસંદગી ફિગલ સ્ટેન્ડર્ડ ટેસ્ટ (પીએસટી) અને ફિગિકલ ફિશિયનિસ્ટિ ટેસ્ટ, લિસ્ટ પરીક્ષા, ડकક્યુમેન્ટ અને સ્કી ટેસ્ટ, વિસ્તૃત મેડિકલ ટેસ્ટ, સમીક્ષા તબીબી પરીક્ષા અને અંતિમ પસંદગી
એસએસબી કાન્સ્ટેબલ પ્રવેશ 2020 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

How to Apply : CLKE

Leave a Reply

%d bloggers like this: