GPSC Dy So Result 2024

GPSC Dy So Result 2024, GPSC DY SOનું પરિણામ જાહેર

GPSC Dy So Result 2024: અહી ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા GPSC Dy SO નું પરિણામ જાહેરાત થઈ ગયું છે અહી GPSC દ્વારા તારીખ 15-10-2023 ના રોજ જાહેરાત માટે લેવામાં આવેલી સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક (પરંભિક) પરીક્ષામાં નીચેના વિવિધ ઉમેદવારો જેમાં 3342 ઉમેદવારોને લાયક જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. GPSC Dy So Result 2024 No. શ્રેણી અને જાતિ…

Read More

SEB Gujarat HSC and SSC Examination Time Table 2024 (Action Plan)

Exam Date Subject Name & Codes 11-03-2024 First LanguageGujarati (01)Hindi (02)Marathi (03)English (04)Urdu (05)Sindhi (06)Tamil (07)Telugu (08)Odia (09) 13-03-2024 Standard Mathematics (12), Basic Maths (18) 15-03-2024 Social Science (10) 18-03-2024 Science (11) 20-03-2024 English (16)(Second Language) 21-03-2024 Gujarati (13)(Second Language) 22-03-2024 Second LanguageHindi (14)Sindhi (15)Sanskriti (17)Farsi (19)Arabic (20)Urdu (21)Health Care (41)Beauty & Wellness (42)Travel &…

Read More

NABARD Recruitment 2024 for Specialist Officer Posts

NABARD Recruitment 2024 – NABARD Recruitment 2024 Recruitment Organization NABARD (NABARD) Posts Name Specialist Officer   Vacancies 31 Job Location India Last Date to Apply 10-03-2024 Mode of Apply Online  Category NABARD Recruitment 2024 NABARD Recruitment 2024 Job Details:Posts: Post Category    UR SC ST OBC Total Chief Technology Officer 1 0 0 0 1…

Read More
ojas bharti 2023

ojas bharti 2023, ojas bharti calendar 2023

ojas bharti 2023 :- gpsc bharti full detail the notification release on 8 October 2023 and online application submission started and gujarat government has recently released the recruitment notification to fill various vacancies through gujarat jobs 2023 notification. આ પણ વાંચો :- અને જેને પણ ઉપયોગી હોય તેવા લોકો સુધી પહોંચાડો. ojas bharti 2023 –…

Read More
gpsc-bharti-2023

GPSC Bharti 2023, મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી અન્ય ભરતી

🎆તો મિત્રો અહી આજે આપણે વાત કરીશું ગુજરાત સર્વિસ કમિશન (GPSC) દ્વારા અહી કુલ 388 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. અહી ડીવાયએસપી, મદદનીસ જિલ્લા રજીસ્ટર વર્ગ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. GPSC દ્વારા કુલ 388 જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. મિત્રો જેમાં 24 જગ્યા ડીવાયએસપી ની અને અમુક અલગ…

Read More

GPSC DySO Result 2023

GPSC DySO Deputy Mamlatdar Result Declared 2021 Go to the official website of Gujarat Public Service Commission www.gpsc.gujarat.gov.in lick on the ‘News & Event Details’ section given on the home page. Gujarat Public Service Commission (GPSC) DySO Result 2023 Advt No. 10/2022-23 Post Name: Deputy Section Officer (DySO) / Deputy Mamlatdar, Class-3 (Sachivalay) Exam Date:…

Read More
download (7)

GPSC Recruitment 2022

Gujarat Public Service Commission GPSC Recruitment 2022 (GPSC OJAS) Gujarat Public Service Commission (GPSC) invites online applications from eligible candidates for recruitment of various Officers GPSC Recruitment 2022 Notification PDF Gujarat Public Service Commission Has Released A Short Notification Announcing 215 Vacancies For Various Posts On Its Official Website @Gpsc.Gujarat.Gov.In On September 2022. The Official Notification Pdf…

Read More

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal GSSSB Revised Final Answer Key 2022

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Revised Final Answer Key 2022. Contents hide Organization Post Name Important Dates Important Links Organization Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Post Name Head Clerk Advt. No. 190 / 2020-21 Follow OJAS Marugujarat.in updates on WhatsApp, Telegram or YouTube. Important Dates Exam Date: 20-3-2022 Important Links Download Official Revised Final…

Read More