GPSC DySO Deputy Mamlatdar Mains Call Letter 2021

GPSC DySO/ Deputy Mamlatdar (Advt. No. 20/2019-20) Mains dyso call letter 2021 1 જીપીએસસી વર્ગ I અને II નો સમાવેશ વિવિધ વિભાગો માટે વર્ગ -૧, ૨ અને કુલ ની કુલ – ૧૨૦૩ સ્થાનો માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ ….

Post: Deputy Section Officer ( gpsc DySO ) / Deputy Mamlatdar, Class-3

ગુજરાત જાહેર સેવા આયુગ dyso call letter 2021 નાયબ કલેક્ટર / નાયબ વિકાસ વિકાસની કુલ ૧૫, નાયબ પોલીસ અધિક્ષણી (ડીવાયએસપી) કુલ ૨૦, પોલીસ / નાયબ રજીસ્ટ્રની કુલ ૦૩, મદદનીશ રાજ્યવેરા કમિશ્નરની કુલ ૩૮, નાયબ ધર્મક (અનુ. જાતિ કલ્યાણ) કુલ૦ ૦૧;
એમ. સંયુક્ત રીતે વર્ગ -૧ ની કુલ ૭૭૭૭૦ વિભાગ વિભાગ (વિષ્ટાંતરણ) ની કુલ ૦૧, મદદનીશ ઘટના રજીસ્ટ્રની કુલ ૦૭, રાજ્ય વેરાની જાતિની કુલ, સ્ત્રી નિરીક્ષક જગ્યા દ્વિત્રિની કુલ ૨૫, સરકારી કર્મચારીની યોજનાની ૨૫, એક મહિલા કક્ષાની જગ્યા (વિ. .જા.) ની કુલ ૦૧ એમ સંયુક્ત રીતે વર્ગ -૨ ની ૧૨૨ ચો.મી. સંકેત કુલ ૨૦૦ ના સ્થળોએ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થઈ છે. અરજીનલાઇન અરજી કરો છેલ્લી તારીખ ૧//૧૨/૨૦૨૦ છે.

કોઈ વિદ્યાશાખા સ્નાતકની પરીક્ષામાં ભાગ લેવાય છે. જે વિદ્યાર્થીઓનાં એમના અભ્યાસના છેલ્લા વર્ષો / સેમિસ્ટરમાં હોય છે અને જેમ કે મુખ્ય પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાનું હોય છે તે પહેલાંની તારીખ જાહેર જાહેર હોય છે, તેઓ પણ અરજી કરી શકે છે. સદર એડ્વની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા (૨૦૦ માર્કસના કુલ બે પ્રશ્નો, સમય ૩ કલાક) ૨૧/૦૩/૨૦૨૧ ના રાજા, જેનું મે -૨૦૨૧ માં પ્રસિદ્ધ.

મુખ્ય પરીક્ષા (૧૫૦ માર્કસના ૬ પ્રશ્નો, સમય ૩ કલાક) ૦૪, ૧૧ અને ૧૮ જુલાઈ -૨૦૨૧ ના રોજ જોજાએ. મુખ્ય પરીક્ષા અંગ્રેજી / ગુજરાતી ભાષાના પ્રશ્નો જે તે ભાષામાં જાય છે તે સિવાયના પ્રશ્નોના પ્રાયોગિક સમયગાળાની મનપસંદ ભાષામાં સ્થાન મેળવે છે. એક જ પ્રશ્નપત્રમાં બે પ્રશ્નો, જુદી-જુદી ભાષામાં લખાણ. મુખ્ય પરીક્ષા ઓક્ટોબર -૨૦૨૧ માં જાહેર. ઇન્ટરવ્યૂ નવેમ્બરમાં અને આખરીઝ ૩૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૧ પહેલાં પ્રસિદ્ધ થયા.

GPSC DySO Call Letter 2021 download Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close